Saturday, August 12, 2017

Hôm nay 8/12/2-17 các Chiến Hữu NKT vùng DFW đến thăm NT Bùi Văn Thiện.

 HL Mai Xuân Bình, LH Đặng Dân Nam, HL Nguyễn Ngọc Quý, LH Hoàng Như Bá, NT Bùi Văn Thiện, Bà Bùi Văn Thiện và HL Nguyễn Đăng Hà 
Pictures credit to Hắc Long Mai Xuân Bình 

Hôm nay 8/12/2-17 các Chiến Hữu NKT vùng DFW đến thăm NT Bùi Văn Thiện, thật vui mừng khi thấy NT sắc diện hồng hào, đủ sức để tiếp đón anh em cùng kể chuyện xưa và đi ăn trưa cùng anh em (cám ơn chị Kim Cương và anh Cả) .
Xin báo tin vui và xin quý anh tiếp tục cầu nguyện. MXB

 Chị Kim Cương Ái nữ NT Bùi Văn Thiện và anh Cả

Wednesday, July 26, 2017

NT Trung Tá Bùi Văn Thiện

NT Lê Hữu Minh 72, 11, NT Nguyễn Phan Tựu 68, 11, 
NT Bùi Văn Thiện 71

Đại Hội NKT Seattle ngồi Đặng Phước Nguyên, NT Bùi Văn Thiện và Nguyễn Duy Tựu
Hàng đứng sau NT Thiện là Tướng Hồ Văn Kỳ Thoại, đứng đầu bên phải là Đại Tá Đức Phó Giám Đốc NKT

Oregon - Từ trái sang Hoàng Hồng, Phạm Hòa, Tr/Tá Bùi Văn Thiện, Nguyển Văn Thiện Dallas, Lê Văn Hậu Buffalo New York

Th/Úy Lê Văn Hậu và Tr/tá Bùi Văn Thiện Dallas 2017

Đại Úy Lê Văn San, NT Nguyễn Hải Triều, NT Bùi Văn Thiện, Đại Tá Ngô Xuân Nghi và Đại Úy Lâu

Trung Tá Bùi Văn Thiện Đại Hội NKT Seattle Washington State

Trung Tá Bùi Văn Thiện


Trung Tá Bùi Văn Thiện gắn Huy Chương cho Hoàng Hồng
Trung Tá Bùi văn Thiện và Phạm Hòa

Hít đất trên parking lot trước khi vào họp tiền đại hội 

NT Trung Tá Bùi Văn Thiện

Đoàn 71 hình lưu niệm
Huỳnh văn Trung, Đoàn Văn Vượng, Nguyễn Toàn, Th/tá Nguyễn H. Triều, Tr/Tá Bùi Văn Thiện, Th/Úy Võ Hòa
Hàng ngồi Hoàng Hồng và Thảo Dallas

Đại Hội 13 Dallas Texas

Trung Tá Thiện và Kingbee Lý Hạnh Đại Hội 8 NKT tại Nam California 2010

Võ Tấn Ý, Th/Tá Lê Minh, Tr/tá Bùi Văn Thiện, Th/Tá Kiệt

Nam California DH 8 NKT 
Th/Tá Lê Minh, Th/Tá Đoàn Kim Tuấn, Kingbee Th/Tá Trần Ngọc Thạnh và Tr/Tá Bùi Văn Thiện